Jak zateplit dům

real-estate-475875_640

Zateplení domu je jednou z nejefektivnějších metod, jak zvýšit energetickou účinnost vašeho bydlení a zároveň snížit náklady na vytápění. Kromě ekonomických výhod má zateplení také pozitivní dopad na životní prostředí, protože snižuje emise skleníkových plynů. V tomto článku se podíváme na různé způsoby zateplení domu, jejich výhody a postupy, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Výhody zateplení domu

Zateplení domu přináší celou řadu výhod. Mezi nejvýznamnější patří:

 • Snížení nákladů na vytápění: Kvalitní zateplení může snížit náklady na vytápění až o 50 %. To znamená, že investice do zateplení se může vrátit během několika let.
 • Zvýšení komfortu bydlení: Zateplený dům udržuje stálou teplotu, což zvyšuje komfort obyvatel. V zimě zůstává teplo uvnitř, v létě zase zamezuje přehřívání interiéru.
 • Ochrana konstrukce domu: Zateplení chrání stavební konstrukce před vlivy počasí, což prodlužuje jejich životnost a snižuje náklady na údržbu.
 • Ekologický přínos: Snížení energetické spotřeby vede k nižším emisím CO2, což přispívá k ochraně životního prostředí.

Zateplení fasády

Jedním z nejběžnějších způsobů zateplení domu je zateplení fasády. Tento proces zahrnuje aplikaci izolačního materiálu na vnější stěny domu. Nejčastěji se používají polystyrenové desky nebo minerální vlna. Polystyren je lehký a snadno se s ním pracuje, zatímco minerální vlna má lepší izolační vlastnosti a je odolnější vůči ohni.

TIP: Nově máte možnost získat dotaci na rekonstrukci a energetické úspory domu v rámci programu „Oprav dům po babičce“.

Postup zateplení fasády:

 1. Příprava povrchu: Povrch stěn musí být čistý, suchý a rovný. Staré nátěry a omítky je třeba odstranit.
 2. Aplikace izolačního materiálu: Desky izolačního materiálu se lepí na stěnu pomocí speciálního lepidla. Po nalepení se desky upevňují mechanickými kotvami.
 3. Nanášení výztužné vrstvy: Na izolační desky se nanáší vrstva lepidla, do které se vtlačí skelná tkanina. Tato vrstva zajišťuje pevnost a odolnost proti prasklinám.
 4. Aplikace finální omítky: Posledním krokem je nanesení finální omítky, která chrání izolační vrstvu a dodává fasádě estetický vzhled.

Zateplení střechy

Střecha je dalším kritickým místem, kde může docházet k únikům tepla. Zateplení střechy může významně snížit energetické ztráty. Existují dva hlavní způsoby zateplení střechy: zateplení mezi krokvemi a zateplení nad krokvemi.

 • Zateplení mezi krokvemi: Tento způsob zateplení je vhodný pro starší domy s původní střešní konstrukcí. Izolační materiál, jako je minerální vlna nebo polystyren, se vkládá mezi krokve. Tento způsob je méně nákladný, ale může být méně efektivní, pokud krokve nejsou dostatečně izolované.
 • Zateplení nad krokvemi: Tento modernější způsob zateplení spočívá v umístění izolační vrstvy nad krokvemi. Výhodou je, že eliminuje tepelné mosty a poskytuje lepší izolační vlastnosti. Tento způsob je však nákladnější a vyžaduje odbornou instalaci.

Zateplení podlahy

Zateplení podlahy je důležité zejména v přízemních domech a domech s nevytápěnými sklepy. Tepelné ztráty podlahou mohou být významné, a proto je důležité zvolit správný izolační materiál. Mezi běžně používané materiály patří polystyrenové desky, minerální vlna nebo PUR pěna.

Postup zateplení podlahy:

 1. Příprava podkladu: Podklad musí být čistý a suchý. V případě potřeby se provádí vyrovnání podkladu.
 2. Aplikace izolační vrstvy: Izolační materiál se pokládá na podklad. U podlah se často používají desky nebo rohože, které se snadno instalují.
 3. Nanášení finální vrstvy: Na izolační materiál se nanáší finální vrstva, jako je betonový potěr nebo podlahová krytina.

Vyvážený přístup k zateplení

K zateplení domu je důležité přistupovat komplexně a vyváženě. To znamená zateplit nejen fasádu, střechu a podlahu, ale také se zaměřit na detaily, jako jsou okna, dveře a další tepelné mosty. Kvalitní okna s nízkým součinitelem prostupu tepla (Uw) mohou výrazně přispět ke snížení energetických ztrát. Důležité je také dbát na správnou instalaci a těsnění oken a dveří.

Investice do budoucnosti

Zateplení domu je investicí, která se vyplatí nejen z hlediska úspor na vytápění, ale také z hlediska zvýšení komfortu bydlení a ochrany životního prostředí. Správně zateplený dům má delší životnost a vyšší tržní hodnotu. Navíc, díky snížení energetické náročnosti domu můžete získat různé dotace a podporu z programů na podporu energetické účinnosti.

Při zateplování domu se vyplatí spolupracovat s odborníky a využít kvalitní materiály a technologie. I když počáteční investice může být vyšší, dlouhodobé úspory a výhody zateplení tuto investici mnohonásobně vrátí.

Sdílet článek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *