Narazili jste na azbest? Dejte od toho ruce pryč a povolejte odborníky

demolice

I když je tomu dávno, co se používal azbest ve stavebnictví, stejně na něj můžete narazit. V minulosti se používal opravdu velice často, jenže poté se přišlo na to, že je zdraví škodlivý, proto se od jeho používání velmi rychle upustilo. A i když byl jako materiál zničen, stejně na něj můžete narazit například při demolici, a to rázem může napáchat řadu škod. Pokud se totiž při bouracích pracích do azbestu byť jen ťukne, vede to k uvolnění nebezpečných částic, a to následně vede k ohrožení zdraví lidí. 

Právě proto se musí s azbestem zacházet zcela jinak než s jinými materiály, na které při demolici člověk narazí. Musí se například ihned volat odborná pomoc, která má na práci s azbestem nejen povolení, ale která se na práci s azbestem specializuje. 

Azbest je silně karcinogenní látkou

Jelikož je azbest silně karcinogenní látkou, z toho důvodu se s ním musí pracovat opravdu velice opatrně. Tento nebezpečný materiál způsobuje kupříkladu azbestózu, což je onemocnění spočívající v zaprášení plic azbestem. 

I když si možná říkáte, že je to jenom letmé onemocnění, není tomu tak. Byť jen minimální vdechnutí azbestu vede k závažnějším a horším onemocněním. 

S azbestem se musí nakládat velice opatrně

Pokud narazíte na azbest, je tedy vaší povinností povolat zkušené odborníky, kteří s azbestem budou nakládat tak, jak se sluší a patří. Jestliže se nakládá s azbestem, musíte mít doporučené oblečení a také ochranné brýle a roušku. Je zapotřebí chránit především své plíce. 

Azbest se zároveň musí odstraňovat předepsaným způsobem. Začíná to postříkáním materiálu fixačním přípravkem a druhým krokem je solidifikace. Ke každému kroku se přistupuje velice opatrně a šetrně, rychlost by v tomto případě nemusela přinést nic dobrého. 

Když dojde k odstranění tohoto nebezpečného materiálu, musí se převést na skládku. Opět však platí, že ne každá skládka je dobrá skládka. Odborná firma však již ví, která skládka má potřebné povolení a která může skladovat nebezpečný odpad, jako je azbest.

Sdílet článek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *